İlçe Hıfzıssıhha Meclisi Yeni Kararları

İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI
KARAR TARİHİ : 06/11/2020
KARAR NO : 2020/54
İçişleri Bakanlığının Koronavirüs (Covid-19) ek tedbirleri kapsamında 03/11/2020 tarihli ve 18089 sayılı Genelgesinde; Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek, fiziki mesafeyi korumak ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği bildirilmekte, Covid-19 salgınının tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam ettiği, vaka sayılarında ciddi artışlar yaşandığı, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme görülmekte olduğu, kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerini önlemeye yönelik birçok Avrupa ülkesinde tedbir kararlarının alındığı ve kamuoyu ile paylaşıldığı belirtilmekte, Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyrinin ve olası risklerin göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kuralların ve önlemlerin belirlendiği, ifade edilmektedir.
MADDE 2- Yerleşim birimleri sınırlarında kalmamak kaydıyla karayolları kenarlarında bulunan ve seyahat edenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dinlenme tesislerinde bulunan işyerleri, sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik olmak üzere otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisleri ile evlere paket servis ve gel-al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere; lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın), kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, çay evleri, berber, kuaför, güzellik merkezleri, tattoo ve piercing salonları vb. işyerlerinin, nikah/düğün salonları, halı sahalar, spor salonları, bilardo salonları, spor merkezleri, vücut geliştirme salonları, fitness salonları, internet kafeler/salonlar, elektronik oyun yerleri, lunapark, tematik park vb. işyerlerinin, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, masaj salonları vb. işyerlerinin 04 Kasım 2020 tarihinden itibaren en geç saat 22:00’de kapanmalarına, hizmetlerini sona erdirmelerine, kapanma saatinden sonra müşteri almamak şartıyla işyeri temizliklerinin ve ertesi güne hazırlıkların yapılabilmesine,
MADDE 3- 26/08/2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dâhil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanmasına,
MADDE 4- Vatandaşların bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesine özen gösterilmesi ve ev ziyaretlerinden mümkün olduğunca kaçınmaları konularında bilgilendirici ve bilinçlendirici faaliyetler kapsamında aşağıda yer alan metnin, Belediye Başkanlıkları anons sitemlerinden ve cami hoparlörlerinden her gün saat 10:00’da ve 18:00’de duyuru olarak yayınlanmasına,
“Kıymetli vatandaşlarımız;
Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız.
Saygıdeğer hemşerilerimiz,
Özellikle kalabalık ortamlardan uzak durmalı, mümkün olduğunca hane halkı dışındaki kişilerle temas etmemeli ve ev ziyareti yapmaktan kaçınmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Hep birlikte başaracağız.”
MADDE 5- İlimiz girişlerindeki kontrol noktalarında kolluk marifetiyle yapılan denetimlerde, araçların içerisindeki yolculara karantina tedbirlerine yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen HES (Hayat Eve Sığar) uygulaması kodu ve/veya elektronik sistem sorgulamalarının yapılmasına,
MADDE 6- İlimiz genelinde oluşturulan denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında, denetim yapılan yerdeki çalışan ve müşterilere, karantina tedbirlerine yönelik HES kodu ve/veya elektronik sistem sorgulamalarının da yapılmasına,
MADDE 7- İlimiz genelinde sınav yeri, okul vb. yerlerin giriş ve çıkışlarında ilgili idarece belirlenen görevli(ler) tarafından, dışarıda bekleyen kişilere yönelik, sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konularında gerekli uyarıların yapılmasına,
MADDE 8- İlimiz genelinde özellikle mesai başlangıç ve bitiş saatlerindeki yoğunluk göz önüne alınarak toplu taşıma araçlarında denetimlerin artırılmasına,
MADDE 9-İlimiz genelinde il dışından konaklama ve çalışma amacıyla gelen kişilerin muhtarlarca tespit edilerek gerekli önlem ve tedbirlerin alınması için tespite ilişkin bilgilerin İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimleri ile paylaşılmasına,
MADDE 10- İlimiz genelinde faaliyet gösteren kahvehane, kıraathane, çay ocağı/evi, çay bahçesi vb. yerlerde kâğıt bardak gibi tek kullanımlık malzemelerin kullanılmasına, bu hususun denetim ekipleri tarafından titizlikle takip edilmesine,
MADDE 11- İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 19/08/2020 tarihli ve 2020/79 sayılı kararının 6. maddesinde yer alan “İşyeri açılışı, tören, panayır, şenlik, şölen, festival, fuar gibi zorunluluk arz etmeyen açılış, eğlence ve etkinliklerin yapılmamasına veya ileri bir tarihe ertelenmesine,” şeklindeki hükmüne ilave olarak; kutlama, promosyon, hediye dağıtımı, ikramda bulunma vb. gibi insanların bir araya gelmesine ve kalabalıkların oluşmasına sebebiyet verebilecek zorunluluk arz etmeyen her türlü eğlence, etkinlik ve faaliyetlerin yapılmamasına veya ileri bir tarihe ertelenmesine,
MADDE 12- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
MADDE 13- Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesine,
MADDE 14- Alınan bu kararların uygulanmasının, kolluk birimleri, zabıta müdürlüğü, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görevli denetim ekipleri tarafından titizlikle takip edilerek sağlanmasına,
MADDE 15- Alınan bu kararların İlçe Kaymakamlığımızca İlçemizde uygulanmasının takibi ile koordinasyonunun sağlanmasına ve halka duyurulmak üzere Sungurlu Kaymakamlığı’nın Resmi Web sitesinde yayınlanmasına, Sungurlu Belediye Başkanlığınca halka ilanen duyurulmasına,
MADDE-16 Bu kararın bilgi için Kaymakamlık Makamına, gereği için Sungurlu Belediye Başkanlığına, İlçe Sağlık Müdürlüğüne, İlçe Jandarma Komutanlığına, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İlçe Özel İdaresi Müdürlüğüne, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Sungurlu Cumhuriyet Baş Savcılığına, Sungurlu Meslek Yüksekokuluna ve Sungurlu İlçe Müftülüğüne gönderilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Paylaş:

İlgili Haberler

Yorum Yap