Öğrencilere Aile İçi Şiddet Semineri Verildi

Çorum Halk Sağlığı Müdürlüğü Sungurlu Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 24 Ekim-03 Kasım tarihleri arasında Dr. Muhsin Toktaş tarafından Lise öğrencilerine Kadına yönelik aile içi şiddet önlenmesi semineri verildi.
Seminerde aile içi şiddet ile mücadelede rol oynayan faktörler, fiziksel şiddet, cinsel şiddet, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, tek taraflı ısrarlı takip ve şiddetin çocuklara etkileri anlatıldı.
Kadına yönelik aile içi şiddet ile mücadelede daha iyi bir koordinasyon ve işbirliği mekanizmasının sağlanması için seminer yöneticisi tarafından şiddet görüldüğünde nerelere başvuru yapılabileceği ve ne gibi hizmetler alınabileceği konusunda bilgilendirme yapıldı. Dr. Muhsin Toktaş toplumun geçmişten günümüze en çok şiddete maruz kalan kesimini kadınların oluşturduğunu söyledi. Kadına yönelik şiddet olgusuna toplumsal yaşamın her aşamasında rastlanıldığını belirten Toktaş, şöyle konuştu:
"Her ne şekilde gerçekleşirse gerçekleşsin, hangi nedene dayandırılırsa dayandırılsın, kadına yönelik şiddet kabul edilemez ve sadece kadınların sorunu olarak görülemez. Bu noktada uygulanacak stratejiler ile kadınlardaki şiddete maruz kalma korkusunun ortadan kaldırılması hepimizin ortak sorumluluğudur."
Toktaş, kadına yönelik şiddetin kadınların temel hak ve özgürlüklerini kullanmalarını engellediğini ve toplumsal kaynaklardan yararlanmalarını sınırlandırmakta ve genel olarak toplumsal ve ekonomik gelişme üzerinde olumsuz etkiler yarattığını söyledi. Dr. Toktaş, "Bu bağlamda şiddete maruz kalan kadınlara yönelik müdahale hizmetleri ve önleyici hizmetler sunan tüm kurum ve kuruluşların bu sorun ile ilgili ortak bir anlayışlarının olması son derece önemli bir husustur" dedi.

Paylaş:

İlgili Haberler

Yorum Yap